Skjevt hode (plagiocefali) og skjev nakke (torticollis) er noe vi ønsker å forebygge helt fra fødsel. Forskning på området sier faktisk at klarer vi å informere foreldre om dette allerede i barseltid så unngår vi mange alvorlige tilfeller.

Barnet ligger med haken vendt mot vestre skulder og høyre øret trekkes ned mot høyre skulder. (Foto: privat)

Skjev nakke har ofte en sammenheng med skjevt hode. Barnet ligger typisk med haken mot den ene skulderen, og øret ligger ned mot den motsatte skulderen. Ofte skyver barnet hodet sitt bakover, noe som kan gjøre det vanskelig å legge barnet i en god stilling.

Skjev nakke og hodeform kan ha forskjellige årsaker. Dette innlegget handler om det som beskrives som posisjonell torticollis. Årsak kan ha sammenheng med barnets liggestilling de første månedene og/eller en asymmetrisk hodeform fra fødsel. Mange barn har denne tilstanden og du kan selv gjøre mye for å hjelpe barnet. Hvis du er bekymret for barnet ditt så kontakter du helsestasjonen. Denne tilstanden er kjent for fysioterapeuten som jobber der.

Variasjon av stilling

Jeg vil gjerne motivere deg til å gi det nyfødte barnet variasjon av stillinger i våkentid. Dette er med på å forebygge skjev nakke og hodeform. Et barn som primært ligger på ryggen i både sove- og våkentid vil kunne få en avflatning bak på skallen. Variasjon av stilling i våkentid vil forebygge eller endre en slik avflatning.

Jeg synes ikke du skal forstyrre barnet under søvn, da dette er viktig for barnets utvikling. Det kan anbefales en pute som skal avlaste trykket mot hodet, men det er viktig å være sikker på at barnet har et ryddig sovemiljø og at puten da ligger under et stikklaken.

Jeg tror det beste er at du stimulerer barnet til å aktivt snu/vri hodet til begge sider. Vær kreativ og tenk på hva som fanger barnets oppmerksomhet. Barnet søker ofte mot din stemme. Lys og leker kan også være spennende å se mot.

Glede på magen! (Foto: Marthine Stange)

For å avlaste trykket mot hodet vil også mageleie være fin variasjon. Å ligge på magen kan være strevsomt før barnet får nok erfaring, men lar du barnet oppleve denne stillingen helt fra fødsel vil det være positivt for barnets generelle bevegelsesutvikling. Her har jeg skrevet om hvordan du skal få barnet ditt til å trives i mageleie.

Ta kontakt ved bekymring

Jeg må gjenta meg selv da dette er viktig: hvis du har en bekymring rundt barnets utvikling vil jeg på det sterkeste anbefale at du kontakter helsestasjonen og ber om en time hos lege eller fysioterapeut. Det er viktig å søke råd hos de som har kompetanse på barnets utvikling.