Eller er det slik at de vender utover?

Det er ikke bare lett å bli forelder og skulle bekymre seg for alle de endringene som skjer i barnets kropp. En del av kroppen som mange har spørsmål om er barnets føtter. Jeg vil anbefale at du leser tidligere innlegg om barnefoten og om skotøy. I dette innlegget skal jeg si noe mer om hva som kan påvirke stillingen på føttene.

16 mnd gammel jente i slow motion. (Film: privat)

Denne jenta begynte å gå for 3 mnd siden. Hun har en typisk gange for barn som skaper erfaring i å gå. Mor til jenta er bekymret fordi føttene vender innover og at hun snubler og faller. Hos mange barn, spesielt hos jenter, vender føttene innover. Det kan ha forskjellig årsak som kan komme fra selve foten, fra leggen eller lår/hofte. Enkelt forklart er det forårsaket av en innover-rotasjon som vil endre seg med alder. Det er typisk at det kommer tydelig frem etter barnet har begynt å reise seg og gå, og det kan vare helt opp mot skolealder, avhengig av årsak.

Mange barn som “inntåer” har en tendens til å sitte i W stilling. Det er ikke påvist at denne stillingen er skadelig for leddene, men variasjon av stilling bidrar alltid positivt til barnets utvikling.

Normalvariasjon

Så er det slik at hos noen barn så går foten mer utover. Dette er mindre vanlig enn inntåing, men er også en normalvariant. Dette kan også være forårsaket av en rotasjon i leggen, eller i selve foten, og normaliserer seg i de fleste tilfeller når barnet begynner å gå.

Inntåing og uttåing er begge normalvariasjoner og vil endre seg gjennom barneårene. Det er ikke påvist noen enkel behandling som kan endre denne rotasjonen gjennom bein og fot. Det er allikevel viktig å ta kontakt med helsestasjonen eller fastlege hvis barnet ditt har problemer med bevegelse eller har smerter. Det er noen tilstander der det er viktig med oppfølging fra helsetjenesten.