Du er på vei hjem etter en lang arbeidsdag og med et barn som sklir ut av barnesetet med hyl og skrik har tålmodigheten sine naturlige grenser. Middagen må prioriteres, og med barnet foran skjermen løser du dette fint. Hvilken betydning har skjermtid for ditt barns utvikling?

Med favoritt programmet på nettbrett blir tårer til latter. (Foto: privat)

Språk og bevegelse

Vi har mange gode grunner til ønsket om god motorisk kontroll, og ønsket om positiv språkutvikling gir seg vel selv. For et barn under 3 år er både motorikken og språket i stormende utvikling. Forskning har vist at barn med godt utviklede motoriske ferdigheter og høy fysisk utholdenhet, har positiv påvirkning på hjernens volum i områder som styrker kognitiv kontroll og hukommelse.

Studier viser også at de motoriske ferdighetene reduseres med høy skjermtid. En undersøkelse fra England viser at 75% av barn mellom 6 mnd og 3 år bruker skjerm daglig. Kan vi sammenligne dette med norske barn? Kan vi anta at dette er et tall som er på vei opp eller ned?

Mange vil si at barn utvikler språket gjennom interaktive medier. Jeg tror at innholdet ofte har en mer underholdene karakter. Språket læres i aktivt samspill med foreldre. Jo mer man bruker skjerm jo mindre ord blir det mellom barn og voksen.

Norske anbefalinger

Når det kommer til fysisk aktivitet er rådet fra helsemyndighetene at barn skal være minst en time i aktivitet hver dag. En time med fysisk aktivitet kompenserer vel neppe for de timene som brukes i stillesittende hver dag?

Verdens helseorganisasjon har laget en anbefaling som sier maksimal daglig skjermtid på én time for barn under fem år, og ingen skjermbruk i det hele tatt for barn under to år. Canada har en anbefaling for barn mellom 5-11 år, på 2 timer skjermtid daglig.

I møte med et økende behov for råd og veiledning her i Norge, har Medietilsynet har gitt ut en veileder til deg som har barn mellom 1 og 5 år. Veilederen gir kun gode råd da de mener det er vanskelig å lage generelle regler for barn.

Geocatching og Pokémon GO kombinerer det digitale med uteaktivitet. (Foto: Unsplash)

Skjerm og kroppsholdning

Barn og ungdom klager på vondt i hodet, skuldre og nakke. Fysioterapeuter og andre faggrupper har vært oppmerksom på en økende grad av barn og ungdom som blir henvist for muskel og skjelettplager. Plagene kan relateres til økt skjermbruk der kroppen holder en posisjon over lang tid og at bevegelsesapparatet ikke får variasjon.

Istedenfor å skrive at barnet bør gå ut å klatre i trærne (som er en bedre løsning på økende skjermtid) kan jeg gi noen råd til situasjonen rundt skjermen.

Variasjon av stilling er lurt med både skjerm og bok. (Foto: privat)

Når barnet ditt sitter i sofa eller i sengen med mobil eller nettbrett i hånden, holdes hodet og nakke i en unaturlig posisjon over lang tid. Variasjon vil være å sitte ved et bord med skjerm på et stativ i riktig høyde i forhold til synet. Et godt alternativ er å ligge på magen så ryggmusklene blir aktivert og gir en ny stilling for nakken.

Skjerm og syn

Barna mine bruker sine øyne på en annen måte enn hva jeg gjorde da jeg var barn. I snitt får det norske barnet sin første smarttelefon i 8 års alderen. Med fokus på en liten skjerm 20 cm fra nesetippen kreves det både gode øyemuskler og et godt syn. I tillegg til å bruke en mengde øyemuskler, bruker du stabiliserende muskulatur i nakke, rygg og skuldre. Barn som har problemer med synet vil da kunne få økt spenning og smerte i nakke, skuldre og hodet.

På lik linje med all annen muskulatur så trenger øyemusklene variasjon og hvile. Det er lurt å ta pauser flere ganger i løpet av en time for at ikke belasting på muskulatur skal bli for stor. Løft blikket og fokuser på noe langt unna. Her må du hjelpe barnet ditt som raskt blir oppslukt i den digitale verden.

Husk å ta en synstest av barnet hvis du mistenker at synet er nedsatt. (Foto: Unsplash)

Skjerm og søvn

Min kollega som er barnelege, sammenligner bruk av skjerm med dopamin. Skjermen er med på å regulere følelser, den gir både glede og spenning, og skaper etterhvert en avhengighet som er vanskelig å bryte. Legg bort skjerm en time før søvn så kroppen får tid til å roe seg ned. Et negativt søvnmønster vil påvirke søvnkvalitet og der igjen våkenhet på dagtid.

Rydd barnerommet for nettbrett og mobil. Søvnen påvirkes av digital aktivitet før leggetid. (Foto: privat)

Barnet har behov for sosial interaksjon for å utvikle normal emosjon- og språkforståelse. Kroppen trenger utfordringer for å utvikle gode motoriske ferdigheter. Skjermen vil være en naturlig del av barnets liv, men det er ditt ansvar å skape gode vaner.