Media skriver om fallskader på glatta og at vi må være forsiktige nå som isen legger seg. Spørsmålet om bruk av brodder på barn er et tema som diskuteres. Som fysioterapeut for små og store barn har jeg ingen fasit på hva som er rett eller galt. Det er gode grunner til å la være å bruke brodder på de små, men jeg kan også forstå hvorfor noen barn velger å ta de på.

De yngste barna har ikke behov for brodder for å unngå fall. Foto: privat

Barn i bevegelse

Fysioterapeuten er opptatt av frihet til å kunne bevege seg, og mulighet til å utforske leken sammen med andre barn. Når minusgradene holder isen hard er det spennende å prøve seg på glatta. Aktiviteten foregår nært mot underlaget og fallhøyden er derfor liten. Barnet tilpasser seg terrenget og har muligheter til å forflytte seg lettere enn oss der oppe i høyden! Jeg tenker at vi voksne ofte overfører vår egen engstelse for å skade oss, over på barna, og at aktivitet på isen gir generell liten risiko for besøk på legevakten.

Bildet er lånt fra NRK.

Det er vel kanskje høyere risiko for å skade hverandre i lek med spisse brodder under skoene?

Fordel med brodder?

Mange barn har lyst til å prøve brodder, og noen opplever en trygghet på glatt underlag. Selv om broddene gir et uvant grep under foten, vil barn raskt finne løsningen og klare å holde tempo i gange og løp. For barn som da blir tryggere i uteaktivitet, og i tillegg velger å gå til og fra skolen, er nok broddene av positivt karakter.

Ulent terreng er positivt for barnets motoriske utvikling. Foto: Marthine Stange

Spør du meg, kan du ta valget om bruk av brodder helt etter eget (eller barnets) ønske! Jeg er nok mer opptatt av barnets skotøy, noe du kan lese mer om her.

Jeg ønsker dere alle en aktiv vinter på snø og is. Hvis du velger tur med pulk har jeg noen gode tips her.