Regjeringen har vedtatt at alle elever på barne- og ungdomskolen skal sikres en time fysisk aktivitet hver dag. Vedtaket er ikke iverksatt og det diskuteres alternative løsninger da vedtaket vil koste mye penger. Hvordan tørr politikere å regne på barns helse?

Foto: privat

Uavhengig av familiens helseprofil

Aktivitet i skoletiden vil gi et likeverdig tilbud for alle barn uavhengig av sosial bakgrunn og i hvilken familie de vokser opp. Ikke alle familier har de samme forutsetninger for å være i aktivitet, eller vektlegger viktigheten for fysisk helse for sine barn. Med fysisk aktivitet i skolehverdagen får alle barn i Norge samme mulighet til å være i aktivitet, og forhåpentligvis ledet av godt kvalifiserte lærere og assistenter.

Foto: privat

Hjerneforsker Ole Petter Hjelle har skrevet bok om de positive effektene av en aktiv kropp. Han mener aktivitet er helt nødvendig for barnets utvikling, både fysisk og mentalt. Hjelle er tydelig i sin kritikk mot regjeringen som ikke utfører hva de har lovet. Vedtaket om 60 min daglig aktivitet i skolen ble vedtatt i 2017, men kikker du på ditt barns timeplan finner du raskt ut at dette ikke er en realitet. Han er fortvilet over at politikerene bruker så lang tid på å gjennomføre et av de viktigste folkehelsetiltakene etter røykeloven.

Økt læringspotensiale

Det forskes mye på barn og aktivitet. I studien Active Smarter Kids (ASK) så de på barn i 5. klasse. Barna ble delt i to grupper hvor den ene gruppen fikk mer fysisk aktivitet enn den andre. Barna i gruppen med mer aktivitet hadde regneoppgaver utendørs med fart og konkuranse, og pauser i skoledagen der de danset til «Just Dance». Hjemmeleksene inneholdt aktiviteter som å løpe runder rundt huset. Barna ble studert etter en lengre periode og det viste seg at barna med dårligst helseprofil hadde fått redusert sine risikofaktorer betraktelig. I tillegg viste det seg at jentene hadde større helsegevinst enn guttene som var med i studien. Kanskje jenter er generelt i mindre aktivitet enn gutter?

En annen norsk studie studerte barna 9. klasse som fikk 2 timer mer aktivitet i uken. Ikke overraskende ga resultatet av økt aktivitet både bedre resultater på nasjonale prøver, samt økt trivsel i klasserommet.

Foto: privat

Aktiv livsstil fra barn til voksen

Små barn er aktive og vi trenger ikke motivere for lek og bevegelse. Hvorfor er det slik at aktiviteten reduseres jo eldre vi blir? Kun 50% av 15 åringer er aktive 60 min per dag! Kunnskap om fysisk aktivitet er lett tilgjengelig, men det er mange familier som ikke klarer å følge Helsedirektoratets anbefaling om daglig 60 minutters moderat til intens aktivitet.

La oss derfor være tydelig i vårt ønske om en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. La skolen hjelpe barna våre til en sunn oppvekst.