For snart 18 år siden fødte jeg Julie. Hun gråt og gråt etter fødsel og jeg var veldig fortvilet. Hun ville ikke ta brystet og vekten lå rundt 5 percentilen. Jeg følte at det var jeg som gjorde noe galt, og synes det var vanskelig å komme på helsestasjonen og møte spørsmålene der. Valget mitt ble å kontakte en alternativ behandler.

Usikkerhet

Jeg som fysioterapeut og med begynnende kompetanse innenfor barn, valgte å kontakte systemet “på utsiden”. Ikke hadde jeg den kunnskapen jeg sitter på i dag om mulige årsak til gråt. Jeg var usikker på meg selv, følte meg ikke ivaretatt på helsestasjonen og det ble enkelt å bestille en time privat til en behandler som mange andre i barselgruppen snakket varmt om.

Hjalp det? Jeg vet ikke hva som hjalp. Julie ble noen uker eldre og jeg som nybakt mor ble bedre kjent med barnet mitt. Det som var viktig for meg var å bli tatt imot av en fagperson som klarte å møte min bekymring. Som nybakt foreldre er du utrolig sårbar og lett påvirkelig hvis du møter forståelse.

(Det som skulle være den vakreste tiden kan overskygges av fortvilelse. Foto: Unslash)

Fysioterapeuten er ikke en tilgjengelig fagperson når du sitter og googler.

Det er kanskje rart at jeg deler dette med dere når mitt store ønske er at du kontakter det offentlige helseapparatet hvis du er bekymret. Debatten går hett om dagen om det store antall barn som mottar alternativ behandling i Norge. Jeg kan forstår at i desperasjon vil foreldre søke seg frem til svar. Faren er at barnet ditt kan feile noe mer alvorlig, som må undersøkes og behandles av autorisert helsepersonell.

Dette er hensikten med mitt blogg prosjekt. Jeg ønsker å formidle kunnskap til deg som mor og far. Kunnskap som min faggruppe innehar og kan tilby hvis du ber om hjelp. Ingen spørsmål eller problemstilling er feil, du skal kunne stole på at du og ditt barn kan få den hjelp dere er i behov av og at dere henvises videre til rett sted hvis det er mistanke om sykdom.

Ta kontakt!