Jeg har fått spørsmål om rompeaking er skadelig for barnets utvikling. Skal du bli bekymret når barnet ikke følger de typiske utviklingstrinn som beskrives som motoriske milepæler?

Underlaget kan være ubehagelig å krabbe på, men spennende å utforske. (Foto: Unsplash)

Rompeaking

En grunn til at barnet forflytter seg i sittende kan være lite erfaring i varierte stillinger nede på gulvet. Barn trenger mye tid og motivasjon for å knekke koden i mageleie. Jeg har tidligere skrevet om mageliggende som utgangspunkt for å kunne åle, krype og krabbe.

Det er lett å løfte barnet opp når det gir uttrykk for mistrivsel. Noen foreldre opplever at barnet har det bedre i sittende, og gir derfor støtte og erfaring i denne stillingen. Det er klart at da vil barnet etterhvert bli god på å balansere kroppen i sittende. Dette vil gå på bekostning av barnets utvikling i mageliggende.

Min erfaring er at rompeaking sjeldent er noe å bekymre deg over. Så lenge barnet ditt utforsker omgivelsene med kroppen sin så er det det som er viktig. Jeg har ikke lest forskning som viser at det er skadelig å forflytte seg i sittende, heller ikke at det er assosiert med sykdom. Dersom du mistenker at barnet ditt ikke utvikler seg som normalt, så skal du ta kontakt med fastlegen eller fysioterapeuten på helsestasjonen.

(Foto: Unsplash)

Et spontant valg

Den lille vil alltid velge raskeste vei til mål. Barn som har god kontroll i sittende kan derfor velge denne måten å forflytte seg på. Det trenger ikke å bety at barnet ditt ikke vil mestre andre måter å forflytte seg på. Det kan komme på et senere tidspunkt. Hvis du ønsker inspirasjon til å hjelpe barnet ditt så er dette en fin film.

Som fysioterapeut vil jeg anbefale at barnet ditt får erfaring i å komme ut og inn av sittende stilling uten hjelp fra deg. Det å løse en ny utfordring krever tid og tålmodighet fra barnet, og deg som voksen. Gi barnet ditt mulighet til å oppleve kroppen i forskjellige posisjoner og den lille vil mestre flere måter å bevege seg på. Lykke til og ikke vær redd for å spørre om råd når du er på helsestasjonen.