Gjentagende smerter i beina som foreldre, barnet eller helsepersonell ikke har en forklaring på kalles for voksesmerter. Dette forekommer hos barn som vokser, men har ingen sammenheng med vekst. Smerten kommer ikke fra vekstsoner og tilstanden påvirker heller ikke barnets vekst. Det er en ufarlig tilstand som gjerne gir seg innen ett eller to år, men kan også vedvare opp i alder. Uansett hvor ufarlig dette er, så er det belastende for både barn og foreldre så lenge det vedvarer.

Massasje av lår og leggmuskler kan lindre smerten hos barnet. (Foto: Marthine Stange)

Smerten sitter som regel i begge beina, noen kjenner det også i armene. Barnet klager på smerte fra låret, bak i knehasen, i leggen eller foran på skinnleggen. Smerten er ikke knyttet til hofte-, kne- eller ankelleddet. En klinisk undersøkelse av barnet vil være normal, og barnet er smertefri og aktiv på dagtid.

Voksesmerter forekommer hos ca 15% av barn i alderen 3-12 år og det er flere jenter enn gutter som plages med dette.

UptoDate har vurdert ulike årsaker og sammenhenger. En mye diskutert sammenheng er at smerten kan komme i forbindelse med økt aktivitet eller økt belastning lokalt i beina. En annen mulig forklaring kan være mangel på vitamin D. Vitamin D bygger sunne knokler og er kanskje det eneste vitamintilskuddet som alle barn og voksne bør ta. Nyfødte barn skal ta tilskudd fra 4 ukers alder. Det er også sett en økt forekomst hos barn født premature eller med lav kroppsvekt. Noe som for meg var ukjent, er at det i flere studier er sett at barn med voksesmerter ofte har periodevis hodepine og/eller magesmerter, de blir beskrevet som barn med lavere smertegrense. Denne sammenhengen er sett hos 1/3 av barn med voksesmerter.

Hvordan kan du hjelpe barnet ditt? Som mor og far kan du virkelig bli satt på prøve når barnet natt etter natt gråter og ikke får sove. Du kan prøve å lindre smerten med massasje eller varme. Mange prøver også smertelindrende som Paracet eller Ibux. Dette bør ikke brukes over lengre perioder hvis det ikke er i samarbeid med helsepersonell.

(Foto: Annie Spratt, Unsplash)

Det er viktig at vi skiller voksesmerter fra andre type smerter som trenger utredning og behandling. Hvis barnet ditt klager på smerte på dagtid og du er bekymret for sykdom, er det viktig å kontakte fastlegen for å ekskludere andre mer alvorlige tilstander.

Jeg vil nevne at barn som har feilstillinger i fot, hypermobilitet (god leddbeveglighet), uttalt hjulbeint eller veldig dårlig balanse kan ha høyre risiko for voksesmerter. Disse barna kan ha behov for fysioterapi eller annen behandling.

Når vi nå vet at en sannsynlig årsak kan være høy aktivitet på dagtid, betyr ikke det at barnet ditt skal ta livet med ro. Det er viktig å fortsette med normal aktivitet, for inaktivitet forebygger ikke voksesmerter. Med stor forståelse for hva dette innebærer for store og små, er det allikevel viktig at smerte ikke får for stort fokus i familiens hverdag.

Jeg ønsker store og små en lang og rolig natt.