Å gå på tå er helt normalt når det lille barnet reiser seg og tar sine første steg.

Det er faktisk ganske normalt å gå på tå i et par år etter dette også. Det er allikevel mange foreldre som blir bekymret når tågangen vedvarer. Du har sikkert sett at barnet ditt kan “gå normalt” der helen lander først og så ruller steget igjennom foten, men så vipps så er de oppe igjen! Ganske håpløst og litt fortvilende når du ser at det ikke endrer seg. Er det da grunn til bekymring?

Å gå på tå er helt normalt for det lille barnet. (Foto: privat)

Et ferdig utviklet gangmønster kan variere i alder fra barn til barn. Hos mange barn begynner det å falle på plass rundt 6-7 års alderen. Et barn som har gått på tå vil som regel ha “landet” før denne tid. Mange synes det er vanskelig å vente på at det skal gå over. For å møte din bekymring, så er det greit å følge litt med på barnets gangmønster. For jo, i noen få tilfeller så kan årsaken til at barnet ditt går på tå være mer alvorlig og vil ha nytte av oppfølging i helsetjenesten.

Habituell tågange.

Det vi kaller habituell tågange har ingen kjent årsak men vi vet at noen barn kan bruke lengre tid på “å lande”. En stor studie fra Sverige har sett på tågange hos barn. Studien fulgte barn fra 5 år og opp til 10 års alder. Det viser seg at de fleste tågjengere normaliserte gangen ved 8-10 års alder uten behandling, og uten at musklene var blitt stramme. Det var kun et fåtall barn som trengte oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Dette var barn som allerede var veldig stramme i musklene ved 5 års alder, og den andre gruppen var barn som utredes for barneautisme.

Når barnet går på tå går all vekt igjennom forfoten. (Foto: privat)

Ikke vær bekymret.

Ikke mas på barnet om å gå normalt – det har ingen effekt, og er bare veldig slitsomt for deg og for barnet! Hvis tågangen vedvarer over 4-5 års alder så kan du kontakte fysioterapeuten og be om en vurdering. Det er måter å kunne hjelpe et barn som enten har for vane med å gå på tå, eller har blitt stram i muskel og sener. Har du ikke nok bevegelse i foten så klarer du faktisk ikke å lande med helen først når foten skal settes i bakken.

Det er ikke bare i fart barnet kommer opp på tå. De fleste har også en utrolig balanse i stående. (Foto: Marthine Stange)

Hvilken oppfølging ditt barn kan ha nytte av vil da vurderes i samarbeid med fysioterapeuten og sykehuset. Oppfølgingen av barn med tågange varierer i Norge. Er du bekymret for at ditt barn har et vedvarende uvanlig gangmønster, så skal du alltid kontakte fysioterapeuten på din helsestasjon.